Andrea Visioli

Urbanista AMB
Andrea Visioli

Urbanista i geògraf graduat a la Universitat Politècnica de Milà i a la Universitat IUAV de Venècia en Ciències de la Planificació urbana i territorial, va aprofundir els estudis regionals participant en el Màster d'Estudis Territorials i Planificació a la Universitat Autònoma de Barcelona i en el Màster en Estudis Metropolitans a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

Col·labora en diverses investigacions interuniversitàries analitzant processos de diferenciació socioresidencial i segregació a escala metropolitana-regional, polítiques d'habitatge i exclusió residencial, gestió i replanificació del patrimoni d'equipaments públics urbans, activació de la societat civil i participació de la ciutadania en situacions de crisi econòmica, ecològica, social i sanitària.

Interessat en l'estudi de la reorganització espacial dels processos productius i reproductius de les societats establertes, amb especial èmfasi en els processos de reestructuració de l'acció pública, regionalització de l'urban, segregació i exclusió residencial, en les actuals ciutats-regions globals en un context de Antropoceno.

A l'abril del 2022 s'incorpora com a becari al Servei de redacció del PDUM. A l'equip ajuda a desenvolupar anàlisis de suport a la planificació d'estratègies en el teixit urbà, la creació dels Àmbits de regeneració urbana, polítiques d'habitatge i la gestió de sectors de desenvolupament.