Antonio Miralles Guilló

Arquitecte
Antonio Miralles Guilló
En la seva trajectòria professional ha treballat en diferents situacions i temàtiques. 
Durant 12 anys a l'administració pública va desenvolupar diversos projectes de desenvolupament urbà de petita i mitjana escala, alguns vinculats al desenvolupament d'infraestructures viàries metropolitanes.
Com a professional lliberal va crear la firma Martí-Miralles Arquitectes.  Ha fet projectes d'edificació d'habitatge públic i equipaments docents. Gairebé tots els projectes son fruit de propostes guanyadores fetes en concursos públics de projectes.
Ha construït mes de mil habitatges, tres centres docents i un seguit d'intervencions mes petites.
Ha participat en més de trenta cinc concursos, amb onze propostes guanyadores.
Actualment treballa com a professional lliure, associat amb altres equips.

On ha participat

Equips de treball
Comissions
Taules temàtiques