Arnau Pascual Carreras

Estudiant d'arquitectura AMB (fins febrer 2019)
Arnau Pascual Carreras
Estudiant de Projecte final de Grau a l'ETSAB. Estudia a l'ETH de Zürich durant el curs acadèmic 2014-2015 i estén la seva experiència professional treballant al despatx suïs Pool Architekten i posteriorment a Flores & Prats Arqs. a la ciutat de Barcelona. A finals del 2017 entra a formar part de l'equip de Servei de Redacció del Pla Director Urbanístic amb l'objectiu d'introduir-se a la planificació a escala metropolitana.
  
Combina la seva trajectòria acadèmica realitzant petites obres de reforma d'interiors, projectes efímers amb col·lectius d'estudiants, així com workshops nacionals i internacionals d'arquitectura i urbanisme, exposicions, publicacions i concursos.

On ha participat

Equips de treball
Comissions