Bet Marrugat Garcia

Gestió del Coneixement AMB
Bet Marrugat

Llicenciada en Geografia i Hª per la Universitat de Barcelona (1995), Màster en Gestió Cultural (1997) i Postgrau en Governança Electrònica a la UPF (2005). Ha estat professora de Metodologia de Projectes d'art electrònic i disseny digital a l'ESDI_Escola Superior de Disseny_Universitat Ramon Llull (2006) així com consultora de Comunicació i Mkt digital a la Universitat Oberta de Catalunya (2000).
Beca a la "Jove creativitat KRTU_kultura Recerca Tecnologia Universals" (1996) per una interpretació del "Paradís perdut" de John Milton. L'interès per a l'ús i transformació del llenguatge com a vehicle del missatge l'ha portat a dur a terme diferents projectes en la comunicació corporativa així com en l'àmbit pedagògic.
Ha col·laborat entre d'altres, com a Project Officer a Aula Barcelona amb Pasqual Maragall i a la Xarxa de ciutats de la Mediterrània – Medcités- executant Programes de desenvolupament urbà sostenible a diferents ciutats del Nord d'Àfrica, al Líban, Tuníssia, Egipte... etc, amb Joan Parpal. Durant els darrers anys, a l'equip de la Oficina Tècnica de Gerència de l'AMB, assessorant i donant suport a diferents Direccions d'àrea en l'àmbit de Processos Participatius, Relacions Institucionals i Transparència. Actualment és Cap de secció de formació, recerca i bon govern de l'Àgencia de Transparència de l'AMB. 

Àmbits d'interès: Gestió del coneixement, transformació digital de les organitzacions, comunicació institucional, qualitat del servei públic, cultura, aprenentatge col·laboratiu, governança, gestió del canvi.