Carles Brugarolas i Conde

Regidor Aj. de Sant Cugat del Vallès Representant de l'àmbit Vallès. AMB
Carles Brugarolas i Conde