Ernest Ruiz Almar

Geògraf Cap de Secció d'Estudis Territorials. AMB
Ernest Ruiz Almar
Llicenciat en Geografia. Universitat de Barcelona (1990). Cap de la Secció d'Estudis Territorials de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.