Ferran Miralles i Sabadell

Biòleg Director General de Polítiques Ambientals. Generalitat de Catalunya
Sense Foto
L'any 1991 s'incorpora al Departament de Medi Ambient de la Generalitat, on desenvolupa responsabilitats de coordinació en l'àmbit de la formació, la recerca i, més tard, la promoció (1991-1994); cap de la Secció d'Informació i Difusió Ambiental (1994-1996); cap del Servei d'Informació Ambiental (1996-2000) i responsable de Desenvolupament Sostenible (2000-2002).

El 2002 s'incorpora al Departament de Política Territorial i Obres Polítiques. Ha coordinat diversos projectes en l'àmbit de l'avalació ambiental estratègica (2002) i els plans territorials parcials de l'Alt Pirineu i Aran i del Camp de Tarragona (2002-2011). Ha estat coordinador de la Secretaria de Territori i Mobilitat (2011-2014).

Des de març de 2014 ha estat el responsable d'Actuacions Estratègiques i coordinador de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme.

On ha participat

Comissions