Giulia Ferrari

Estudiant de Geografia AMB
Giulia Ferrari
Estudiant de geografia, amb inici de la carrera cursada al Brasil, té previst el final de la carrera a la UB (l'any 2020). El 2019 s'incorpora al sector públic com a becària de l'AMB al servei de la redacció del Pla Director Urbanístic. Desenvolupa un particular interès per les diferents facetes dels estudis urbans, així com per les diverses aplicacions que permeten realitzar els sistemes d'informació geogràfica en les mateixes.

On ha participat

Comissions