Gustavo Rodríguez Ferrer

Enginyer industrial BR
Gustavo Rodríguez Ferrer
Des del 2002 a Barcelona Regional, com a Cap d'infraestructures energètiques, desenvolupant projectes sobre energia, infraestructures i planificació territorial. 

Realització de treballs per a la implantació territorial de línies elèctriques, seguiment de la planificació i desenvolupament de propostes per millora de la xarxa i minimització del seu impacte sobre el territori.

Participació en el desenvolupament de diagnosis energètiques territorials i realització i coordinació d'estudis i projectes per a la implantació de sistemes de generació local i renovable o sistemes d'alta eficiència, així com anàlisi de la resiliència de les infraestructures urbanes i adaptació al Canvi Climàtic.

Definició de criteris de sostenibilitat.

On ha participat

Comissions