Joan Marull López

Biòleg Director de l'Àrea d'Ecologia i Territori. IERMB
Joan Marull
Director de l'Àrea d'Ecologia i Territori de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (Universitat Autònoma de Barcelona) i del Laboratori Metropolità d'Ecologia i Territori. El seu principal camp d'activitat és la planificació territorial i urbanística des d'una aproximació sistèmica. Actualment la seva recerca es centra en estudiar el metabolisme social, l'economia ecològica, l'ecologia del paisatge i l'eficiència territorial; així com l'aplicació de tecnologia satel·litària en l'anàlisi dels canvis en els usos del sòl. La seva proposta transdisciplinaria integra l'estudi dels processos socioecològics que tenen lloc en el territori, per orientar investigació, gestió i polítiques a múltiples escales espacials i temporals.