Jordi Vila Toneu

Arquitecte AMB
Jordi Vila Toneu
Arquitecte per l'Escola tècnica superior d'arquitectura de Barcelona. La meva experiència professional s'ha desenvolupat tant en l'àmbit públic (com a arquitecte municipal i arquitecte del Servei de Planejament Urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona) com en l'àmbit privat (treballant en diversos estudis d'arquitectura i per compte propi). Destaca la meva experiència en la redacció i la tramitació d'instruments de planejament urbanístic, així com l'emissió d'informes per a l'atorgament de llicències.