Jose Lao Mulero

Enginyer industrial BR
Jose Lao
Enginyer Industrial UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). MBA a EADA. Especialització en Data Science & Deep Learning.
Des de l'any 2000 treballa a Barcelona Regional. Actualment és el Cap de qualitat de l'aire i eficiència energètica a Barcelona Regional. Destaca la participació en el Pla de Millora Energètica de Barcelona 2000-2010 [PMEB], i posteriorment la coordinació tècnica i co-redacció del Pla d'Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l'Aire de Barcelona 2011-2020 [PECQ] per a l'Ajuntament de Barcelona. També ha treballat en models de dispersió de contaminants i ha desenvolupat models de previsió de qualitat de l'aire, ja siguin en base a inventaris d'emissions com models algorítmics d'aprenentatge automàtic i xarxes neuronals.

On ha participat

Comissions