Laia Thaïs Soriano-Montagut Jené

Advocada Cap de Secció de Formació, Avaluació i Bon Govern. AMB
Laia Thaïs Soriano-Montagut Jené
Responsable de Formació, Avaluació i Bon Govern
Agència de Transparència, AMB 
17 anys a l'Administració pública local i autonòmica com a advocada especialitzada en ordenació del territori i urbanisme:
- Gener 2018- juny 2007: advocada a la Direcció de Serveis d'Urbanisme de l'AMB fent tasques de tramitació de plans urbanístics, informar llicències provisionals, elaborar convenis, informes, assessorar a municipis, etc
- Juny 2007 - maig 2001: departament de Política Territorial i Obres Púbiques de la Generalitat de Catalunya com a Tècnica Superior fent tasques jurídiques: tramitació de plans directors urbanístics, de plans territorials, de convenis. També vaig ser secretària del Pla territorial Metropolità de Barcelona del 2005 al 2007
- Actualment-2015: secretària de l'Associació Espanyola de Tècnics Urbanistes i de l'Agrupació Catalana