Lluïsa Moret i Sabidó

Alcaldessa Aj. de Sant Boi de Llobregat Representant de l'àmbit Delta. AMB
Lluïsa Moret i Sabidó