Susagna Rovira i Oliete

Tècnic Delineant AMB
Susagna Rovira i Oliete
Ha desenvolupat la seva carrera professional al món de la Cartografia i en el de l'Urbanisme, tant en el sector privat com en el públic.
Treballadora de l'extinta CMB des de l'any 1987 i funcionària de carrera dels posteriors organismes que la van substituir.
Inicia la seva experiència en l'administració en el departament de Cartografia i Dibuix Tècnic de la CMB.
Després de la seva dissolució, passa a formar part de la Direcció de Serveis d'Urbanisme de la MMAMB.
En el 2015, s'incorpora a l'equip de Redacció del Pla Director adscrit a la Direcció de Serveis d'Urbanisme de l'actual Àrea Metropolitana de Barcelona.
A més de les tasques pròpies, realitza la coordinació, verificació i validació de l'arxiu de l'equip.