Ton Padullés i Ciuró

Arquitecte AMB
Ton Padullés
Llicenciat en arquitectura l'any 2009 a l'ETSAB de Barcelona, obtenint la qualificació d'excel·lent (9) en el Projecte final de carrera. Màster en 3D i Simulació visual a l'arquitectura l'any 2010 a la Fundació Politècnica de Catalunya. 

Treballo a la Direcció de Serveis d'Urbanisme de l'AMB des de l'any 2009, principalment en la redacció d'estudis i documents de planejament general i derivat a escales tan locals com plurimunicipals, a més de la redacció d'informes tècnics per a la tramitació de plans urbanístics competència de l'AMB.

Paral·lelament col·laboro amb PADULLESarquitectes en la redacció de projectes en l'àmbit local en els àmbits de l'arquitectura, l'urbanisme i la rehabilitació.