Xavier Berenguer

Arquitecte Ajuntament de Montgat
Xavier Berenguer Barra
Arquitecte en exercici de la professió lliberal des de l'any 1987 compaginat amb l'exercici professional com arquitecte de l'administració local a partir de l'any 1989. El desembre de 1995 obté la plaça de funcionari en propietat per concurs-oposició de la plaça d'arquitecte municipal de Montgat.