Xavier Nogués de Haro

Arquitecte Cap de Servei de Projectes i Obres V. AMB
Xavier Nogués de Haro
Arquitecte amb més de 25 anys d'experiencia en l'administració, dedicat  sempre a projectes i obres d'espai i equipaments públics
Actualment sóc l'encarregat de desenvolupar els projectes i les obres de  la xarxa ciclista de l'AMB  a través de la xarxa BICIVIA, conjuntament amb altres projectes d'espai píblic.

On ha participat

Equips de treball