"Aconseguir un transport públic que sigui adient per a tot el territori"