"Cal gestionar el cost del temps en el repte de les actuacions urbanístiques"

Escenàri econòmic i financer

Escenàri econòmic i financer

Imaginar i preveure l'escenari econòmic i financer que se'ns dibuixa a mig-llarg termini és una reflexió que el PDU ha d'incloure per tal de que el disseny de propostes urbanístiques, no només sigui en paper sinó que també es tradueixi en unes actuacions que proporcionin credibilitat al que s'està planejant.

En un escenari econòmic i financer on la peça clau per a la viabilitat de les transformacions serà el cost del deute, es a dir, el cost financer. Serà primordial controlar el cost en relació al control en el temps d'execució per garantir l'eficiència i l'eficàcia en el planejament de les intervencions en els espais d'oportunitat.