"Cal mantenir la multifuncionalitat dels espais oberts i fer possible la seva gestió"

L'àrea metropolitana de Barcelona disposa d'una potent xarxa d'espais oberts d'una extensió i qualitat ambiental que és difícil trobar-la a un altre lloc. Pensem en els dos espais rius Llobregat i Besòs, les platges des de Montgat fins a Castelldefels, i tot el conjunt de Parcs Naturals, com el Garraf fins a la Serralada de Marina. També altres espais de grans valors ecològics com és el Parc Agrari del Llobregat.

Considerant tota aquesta infraestructura verda metropolitana, la pregunta és, podem conservar aquesta xarxa amb uns nivells de qualitat com fins ara, podem assumir aquests costos de manteniment i gestió?