"Cal pensar en operacions mixtes de rehabilitació i renovació"

Amadeu Iglesias, director gerent de l'IMPSOL

Hem de considerar un territori molt més extens que es troba ben comunicat, gràcies a la mobilitat i a les xarxes actuals.

Per millorar la qualitat de vida, els conceptes mediambientals han de ser prioritaris, s'han de mantenir els espais verds, el litoral, els rius i cal planificar a partir d'aquí.

L'emergència habitacional de tot Catalunya millorarà si la dotem de recursos econòmics que facilitin ajudes a l'accés, a la rehabilitació i a la renovació. La rehabilitació és l'única eina per millorar l'habitabilitat i l'eficiència dels teixits. Ara bé, no tota l'edificació consolidada té les condicions tècniques suficients per poder rebre un programa de rehabilitació.

L'urbanisme, per tal d'ajudar el sentiment d'identitat, ha de ser més participatiu i menys desenvolupador. El PDU hauria de planificar, a partir dels sistemes naturals que tenim i de la millora de la mobilitat real de tota la regió, encara que necessita consolidar noves polítiques d'habitatge.