"Cal una reflexió molt a fons i pensar un projecte que toqui tots els àmbits metropolitans"