"Cal una reflexió molt a fons i pensar un projecte que toqui tots els àmbits metropolitans"

Els problemes del nostre barri —la Salut, a Badalona— no es poden resoldre només amb la mirada de barri, ni tampoc de ciutat, sinó que necessiten una mirada molt més àmplia perquè els seus habitants tenen relacions i connexions amb la resta de l'àrea metropolitana. Tenim un percentatge molt alt de persones immigrades, d'atur, de persones sense formació, amb greus problemes d'habitatge, d'espais públics, d'accessibilitat, equipaments... Cal un projecte conjunt per a l'habitatge i la cohesió social lligat amb el teixit socioeconòmic, amb l'urbanisme i els espais públics, amb la xarxa social i l'associacionisme.