"Canvis a l'obsolet pla parcial de la Zona Franca"

La ponència parlarà de:

- Obsolescència del planejament derivat: el pla parcial del PZF és de 1968 (16/02/1968). Des d'aleshores no ha estat objecte ni de revisió ni de modificacions puntals (les úniques modificacions puntuals tramitades han estat del PGM: 22al, equipament penitenciari, akzo.
- El replantejament de l'ordenació urbanística sobre la base d'un polígon d'activitats seguint experiències modernes.

Aquest replantejament ha de pivotar sobre quatre punts:

- Reordenació dels sistemes urbanístics: bàsicament equipaments, zones verdes i accessos.
- Implantació de serveis de tercera generació.
- Estudi dels paràmetres bàsics dels aprofitaments de les zones.
- Disseny de les regles de conservació de les obres, sistemes i serveis generals.