"D'un urbanisme de fites, a un urbanisme de procés"

Considerant que una part de les necessitats econòmiques, socials i ambientals dels ciutadans, són canviants en el temps és necessari dotar a les normatives de la flexibilitat necessària per permetre adequar, en cada moment, el planejament, els actors i agents implicats en el procés a la realitat urbana, facilitant una gestió ràpida dels canvis.

Cal passar d'un urbanisme de fites -planejament, gestió, urbanització, edificació, activitat..-, a un urbanisme de procés, que interpreti el conjunt com un tot i no com a parts independents i que sigui capaç de gestionar la complexitat i els canvis. Per tant es necessari establir nous mecanismes de relació públic-privat. En especial obliga a modificar el paper de l'administració, que hauria de fer més de dinamitzador que de fiscalitzador de l'activitat per agilitzar els processos. En aquest sentit treballar amb ens, agències, organismes, empreses públiques o consorcis que gestionin projectes concrets, amb una visió general del procés urbanístic, econòmic i social, permet una aproximació als actors socials i econòmics implicats, aconseguint majors quotes de coneixement, participació, eficàcia i eficiència en la gestió, alhora que es reforça la co-responsabilització de tots els agents.