"Desenvolupar eines que ens ajudin a preveure diferents situacions"

Eines que ens ajudin a preveure diferents situacions

Eines que ens ajudin a preveure diferents situacions


Què passa si afegim una nova línia de bus?
Què passa si reorganitzem els usos del sòl o implementem noves polítiques de transport, com restringir l'ús dels cotxes o canviar les polítiques d'aparcament?
O mirant cap al futur... Quants cotxes autònoms necessitaríem per substituir tots els cotxes de la ciutat?
Preveure en una simulació diferents situacions que no tenen perquè estar relacionades directament amb la planificació de la mobilitat a la ciutat i comparar-les per obtenir dades que ens poden ser útils alhora de desenvolupar noves propostes és una tasca analítica prou iteressant que es presenta desde Future Cities Laboratory de Singapur.