"Detectar tot allò que necessita una reformulació és essencial per començar a redactar el PDU"

Era imprescindible estimular la reflexió sobre les àrees d'activitat econòmica i tots els elements i factors que influeixen en el seu desenvolupament, abans de començar a redactar el planejament i la normativa que concretés la proposta de projecte al territori. Determinar i detectar tot allò que necessita una reformulació és essencial per començar a redactar el Pla director urbanístic.

Hem d'aconseguir un territori flexible, un territori capaç d'adaptar-se a les noves realitats econòmiques, tecnològiques i d'innovació, amb uns polígons industrials i uns polígons d'activitat econòmica més integrats en relació amb el seu entorn urbà i també amb l'entorn natural.