"El canvi climàtic és una realitat i és un fet"

El metabolisme urbà és aquell conjunt de processos de les ciutats, en el qual alguns casos són d'assimilació i síntesi i en altres són de degradació. Llavors el metabolisme urbà hauria de tractar els processos de degradació.
Segons l'informe de Ronan Nugent els reptes ambientals són tres:  el capital natural com a base de la societat, la preservació dels recursos naturals intentant reduir l'ús del carbó i la preservació de la societat de les malalties que generen les metròpolis.
N'hi ha molts efectes negatius del canvis climàtics, per exemple: l'augment del nivell del mar, les tempestes, sequeres, destrucció d'ecosistemes...que produeixen inestabilitat econòmica en certs països.
Els éssers humans ens apropien dels elements materials i dels recursos naturals i deixen una petjada ecològica. La petjada ecològica d'un ciutadà dels Estats Units és de 9,4 Ha en canvi la d'un ciutadà de l'Afganistan és de 0,1 Ha, per tant, en de buscar un equilibri.
La eina per fer ciutats amb economia circular passa per crear una planificació urbanístiques per tal que el disseny, la construcció i les infraestructures ens porti a l'impacte 0.