"El ciutadà ha de poder viure en un entorn saludable, sostenible i just"

Salvador Samitier, cap de l'Oficina Catalana del Canvi Cilmàtic de la Generalitat de Catalunya

El metabolisme urbà és el conjunt de fluxos de matèria i energia que entren en una zona urbana, que es transformen, i els residus que es generen amb aquesta transformació. És important conèixer-ho perquè ens dona una idea de l'eficiència i de les vulnerabilitats del sistema.

L'anàlisi social és molt important, ja que l'entorn urbà el formen les persones, i per això s'ha d'incidir en la idea d'equitat i que no hi hagi col·lectius socials que siguin vulnerables, és a dir, evitar les diferències significatives segons l'entorn urbà on es visqui.

Els incentius serien un factor clau perquè l'economia sigui circular. Cal incrementar la responsabilitat dels productors, no només en el procés de producció, sinó també en el destí dels productes un cop consumits. En aquest sentit, s'hauria d'incentivar que els productors internalitzessin les externalitats.