"El creixement de l'activitat portuària"

La importància de la logística a les empreses és cada vegada més rellevant, tant per la seva internacionalització com per l'evolució dels seus costos. Un cas paradigmàtic és el del sector de l'automòbil: els materials són el primer cost d'un vehicle i, el segon és la seva logística, per davant dels costos laborals.

L'evolució del tràfic marítim mundial es decanta, cada cop més, a la mercaderia general i especialment al contenidor com a mitjà de transport. L'anàlisi del tràfic del Port de Barcelona en els últims anys és una demostració clara de les tendències i la planificació que l'enclavament ha d'anar fent en aquest sentit.

L'ampliació que el Port de Barcelona acaba de completar permet atendre les necessitats de creixement a llarg termini de les empreses vinculades al comerç exterior. De fet, els dics de recer construïts han generat suficient aigua abrigada per a desenvolupar els nous molls que precisarem en el futur.

Però cal pensar quines conseqüències tindrà a llarg termini el creixement de l'activitat portuària, especialment en les qüestions relatives a accessos, ordenació i usos del territori, d'una banda, i a les sinergies que poden produir-se a l'àrea metropolitana, d'una altra.