"El disseny de la ciutat estructura la mobilitat"

Actualment tenim un sistema de mobilitat molt contaminant i una xarxa viària congestionada com a conseqüència del trànsit massiu, el qual és producte d'unes infraestructures inacabades i una xarxa ferroviària ineficient.

El disseny de la ciutat i la mobilitat són disciplines necessàriament interrelacionades, ja que la mobilitat incideix directament en l'espai públic, perquè ocupa gran part de la via púbica, la qual cosa perjudica la població perquè no disposa d'espais oberts, espais verds, etc.

El transport públic ha de ser la base que estructuri la mobilitat a l'àrea metropolitana per respondre a les necessitats de la ciutat. Per assolir-ho és important la inversió en  la construcció d'intercanviadors, en la xarxa de rodalies, desplegar els serveis d'autobusos i completar la xarxa de metro i tramvia.

Els carrers metropolitans s'han de jerarquitzar segons els usos, com per exemple les superilles. Hi ha vies més estructurants i, finalment, n'hi ha que funcionen com a grans connectors metropolitans.