"El PDU dona la visió de quin model d'àrea metropolitana volem"

Hi ha molts nivells de planejament urbanístic i encara hi ha molta feina perquè aquest pla director sigui efectiu. El PDU té molts reptes en termes de governança metropolitana, i el primer és tenir una visió del territori metropolità sabent de quins recursos financers es disposa. Altres reptes són l'encaix urbanístic del territori de l'AMB dins del de la regió metropolitana i la participació amb la voluntat d'apropar l'urbanisme a la ciutadania.