"El PDU dóna la visió de quin model d'àrea metropolitana volem"