"El PDU obre camins per garantir l'accessibilitat de qualsevol persona a qualsevol punt del territori"

L'Avanç del PDU ofereix una oportunitat extraordinària de canvi en la visió del planejament urbanístic i a la vegada en la visió de la mobilitat. El planejament general previ suposava que els sistemes de transport ja resoldrien el problemes de mobilitat. Actualment, el PDU planteja que ja no podem continuar generant mobilitat infinita. Cal situar les activitats de les persones i l'habitatge de manera que no generi aquesta mobilitat creixent. Cal garantir el dret de l'accessibilitat de qualsevol persona a qualsevol punt del territori.