"El PDU obre camins per garantir l'accessibilitat de qualsevol persona a qualsevol punt del territori"

L'Avanç del PDU ofereix una oportunitat extraordinària de canvi en la visió del planejament urbanístic i a la vegada en la visió de la mobilitat. El planejament general previ suposava que els sistemes de transport ja resoldrien els problemes de mobilitat. Actualment, el PDU planteja que ja no podem continuar generant mobilitat infinita. Cal situar les activitats de les persones i l'habitatge de manera que no generin mobilitat creixent. Cal garantir el dret a l'accessibilitat de qualsevol persona en qualsevol punt del territori.