"El PGM en perspectiva"

El Pla el coneixem amb l'acrònim PGM, però el seu nom real és un altre. És un títol mil·limetrat, com tots els que fan els juristes i els polítics: Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana de l'Entitat Municipal Metropolitana de la Ciutat de Barcelona. Deixa clar que és un pla d'ordenació urbana d'un municipi (que no el van deixar ser més gran per discriminació política: Madrid ho va poder ser als seixanta, Barcelona, no). Per tant, el PGM és diferent del pla director que ara toca fer. Aquell era un pla d'ordenació urbana i la seva obligació era similar a l'últim pla d'ordenació urbana de Copenhaguen de l'any 1936, que consisteix a establir les qualificacions precises per ordenar les relacions dels públics i els privats; la zonificació tipològica. Ara bé, a la memòria del Pla es diu que ha de permetre fàcilment la seva programació contínua. De cara al futur —ara passat—, això serà important, perquè posen l'èmfasi a aconseguir que totes les decisions es puguin prendre dins del marc del planejament: "canvieu-lo, però feu-ho pels procediments que us permet el planejament, d'acord?" seria el mot d'ordre. L'equip de tècnics de l'AMB amb J.M. Carreras al capdavant ha comptat fins a 887 modificacions puntuals tots aquests anys, a més a més del planejament derivat. Això és un bon senyal en si mateix, perquè vol dir que aquella pretensió, la de construir un sistema que pugui ser modificat d'acord amb les circumstàncies, ha funcionat.