"El planejament urbanístic per millorar l'habitabilitat de les ciutats"

Al llarg del segle passat, el planejament urbanístic es consolida com un element de funció pública, un instrument social innovador per millorar l'habitabilitat de les ciutats del món occidental.
La confluència d'aquests tres elements —història, futur i participació— és, encara, la clau de volta del planejament urbanístic d'avui. En aquest sentit doncs, ara toca, dotar-nos d'intel·ligència emocional respecte de les necessitats del territori i de la gent, començar a reflexionar sobre el futur que volem per a la ciutat metropolitana, activar les intel·ligències del territori i finalment, obrir el debat i guiar els treballs de redacció del PDU metropolità.