"El transport públic és l'espina dorsal de la mobilitat sostenible"

La transició cap a una mobilitat més sostenible s'ha d'accelerar. En l'aspecte mediambiental, per qüestions de salut necessitem un aire més net i reduir el consum energètic, cosa que aconseguirem si ens movem menys i consumim energia renovable. Des del vessant social, la mobilitat permet gaudir de drets bàsics com la salut i l'ensenyament, motiu pel qual ha de ser equitativa i accessible. I en l'aspecte econòmic, un moviment eficient de persones i mercaderies permet una metròpolis més competitiva.

La mobilitat és un dels vectors essencials de com és la ciutat. El concepte de com ha de ser la ciutat ha variat, i hem de buscar una ciutat on la base siguin les persones i on ens puguem moure de manera sostenible. El dret a la mobilitat dona accés a altres drets que tenim com a ciutadans, drets que l'estat del benestar posa a la nostra disposició, com la salut i l'educació, i, per tant, el dret a moure'ns és previ per poder accedir a aquests altres drets. El transport públic ens permet moure'ns de manera sostenible i universal, és per això que hem de mantenir i incrementar la capacitat del metro, hem de facilitar el pas dels desplaçaments en superfície amb prioritats semafòriques, amb estacions d'intercanvi nodal i s'ha d'electrificar el transport públic interurbà. D'altra banda, els carrers han de ser inclusius, amables i saludables.