"Els centres com a oportunitat per articular millor la metròpolis"

Álvaro Clua, arquitecte i professor d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC

Un centre és un lloc de confluència de coneixement i de cultura. Hi ha centres de barri, centres metropolitans, fins i tot ciutats senceres com Barcelona, que podrien ser definides com a centre.

Un bon centre és aquell que disposa d'una activitat variada, una bona connectivitat, no només de transport públic, sinó també de transport privat, però també que estableixi una bona accessibilitat amb la xarxa d'espais naturals, sense oblidar que s'ha de definir com un lloc d'identificació ciutadana.

El PDU hauria de descobrir quins són ara mateix els centres amb més potencial del territori metropolità, alhora que ha d'establir les eines pròpies de disseny per a aquests centres, a més analitzar-ne l'evolució. D'aquesta manera s'aconseguirà articular millor la metròpolis.