"Els espais lliures comencen en els carrers de la ciutat"

És una idea que suma tots aquells espais verds que tenim, i els espais lliures comencen en els carrers de la ciutat. Els carrers de la ciutat es poden transformar i ser passejos que ens porten cap a places, parcs i cap a l'exterior. Per lo tant, l'aposta de futur són les infiltracions, aquesta connectivitat verda que ens condueix a través del verd als grans parcs naturals.