"Els espais oberts i els serveis ecosistèmics. Ecologia, lleure i producció"

Volem conservar l'extensió i la qualitat de l'actual infraestructura verda metropolitana? Ens ho podem permetre? La nostra tesi és que, per poder mantenir la xarxa actual d'espais oberts, hem d'abandonar les estratègies purament defensives i explorar posicionaments més actius que integrin les activitats i els serveis del sòl no urbanitzable com un valor més dins del planejament.

El que dona sentit als espais oberts metropolitans és el seu conjunt, les seves interconnexions i les seves aportacions a un desenvolupament urbanístic i econòmic de qualitat. La infraestructura verda dona valor afegit i el conjunt és més valuós que la suma de les parts. La conservació dels espais oberts exigeix, per part de tota la societat, estratègies que en minimitzin els costos mitjançant models de baix manteniment, valorització de recursos i consideració dels valors ecosistèmics.