"Ens trobem en un període de transició cap un canvi de paradigma"

Ens trobem en un període de transició entre el final del que en podríem dir un model fordista-desenvolupista-urbanístic, que va marcar la vida de les grans ciutats espanyoles en els darrers trenta anys, i un escenari emergent encara per definir. Un escenari en el qual les relacions entre poders públics, dinàmiques econòmiques i interaccions socials pateixen grans convulsions, amb nous dilemes i conflictes relacionats amb la tensió entre difícils continuïtats i alternatives emergents però poc consolidades. Ens sembla especialment important situar la tensió entre el vell i el nou, entre continuïtats i discontinuïtats, en el marc urbà. Entenem que les ciutats concentren i intensifiquen els dilemes i reptes que planteja aquesta complexa transició o interregne (Bauman), de la qual tampoc no coneixem els possibles desenllaços. Tanmateix, el que ens va quedant clar és l'esgotament de les receptes que van servir per a estructurar i modular les polítiques urbanes a Espanya i a Catalunya a la segona meitat del segle XX.