"Ens trobem en un període de transició cap un canvi de paradigma"

Ens trobem en un període de transició entre el final del que podríem anomenar un model "fordista-desenvolupista-urbanístic", que va marcar la vida de les grans ciutats espanyoles en els darrers trenta anys, i un escenari emergent encara per definir. Un escenari en el qual les relacions entre poders públics, dinàmiques econòmiques i interaccions socials pateixen grans convulsions, amb nous dilemes i conflictes relacionats amb la tensió entre continuïtats difícils i alternatives emergents poc consolidades. Ens sembla especialment important situar la tensió entre els elements vells i els nous, entre continuïtats i discontinuïtats, en el marc urbà. Entenem que les ciutats concentren i intensifiquen els dilemes i reptes que planteja aquesta complexa transició o interregne (Bauman), de la qual tampoc no coneixem els possibles desenllaços. Tanmateix, el que ens va quedant clar és l'esgotament de les receptes que van servir per estructurar i modular les polítiques urbanes a Espanya i a Catalunya en la segona meitat del segle XX.