"És important planificar per tenir instruments que ens permetin assolir les necessitats d'habitatge"