"Estudi sobre planejaments"

Estudiarem aquí la ciutat de Rotterdam comparant-la amb altres ciutats europees. Podem observar que és una ciutat de continus canvis, amb arquitectures molt noves i amb actualitzacions constants sobre el planejament urbanístic.