"Hauríem de tendir cap a una regulació dels polígons industrials senzilla i flexible"

Jaume Pujol, arquitecte municipal de l'Ajuntament de Cervelló

Vivim, treballem i gaudim del lleure en diferents llocs; tanmateix això no vol dir qualitat de vida. Seria millor si tot ho tinguéssim més proper.

Amb la crisi, les naus dels polígons industrials es buiden i s'hi posen serveis: comercials, esportius, tanatoris, espais per al lleure; ara es torna a revitalitzar i, per tant, els polígons tornen a tenir activitat productiva.

Els requisits territorials pel que fa als usos tenen actualment una regulació molt rígida i, com que es va evolucionant, caldria que la regulació dels polígons industrials, tant pel que fa als usos com a la mida de les parcel·les, fos més flexible per tal que es pogués adaptar als canvis sense necessitat d'aprovar constantment modificacions de planejament.