"Hem d'internalitzar les externalitats ambientals: posar un cost econòmic als impactes"

Iván Capdevila, director d'Estudis Ramon Folch i Associats

El metabolisme urbà és l'intercanvi de matèria, energia i informació que es genera a les ciutats, on hi ha una concentració molt elevada d'aquests tres elements, la qual cosa produeix una sèrie d'impactes i repercussions sobre l'entorn.

Podríem destacar tres reptes ambientals a l'àrea metropolitana: la contaminació atmosfèrica produïda per la mobilitat, sobretot la mobilitat privada; el consum de recursos com l'energia i l'aigua, i finalment la biodiversitat.

El canvi climàtic ja té efectes sobre el territori metropolità, per exemple l'augment de les onades de calor, i la disminució de precipitacions que comportarà un risc de sequera i la necessitat de reutilitzar i regenerar l'aigua.

La ciutat és un espai dinàmic on conviuen infraestructures, sistemes naturals i sobretot persones. Per això, la interrelació de les persones amb les dues primeres i el fet que en prenguin consciència facilitaria l'eficiència del metabolisme urbà.