"Hem de fugir del model centre-perifèria, hem de tendir cap a un model policèntric"

Els centres són aquells espais simbòlics de la metròpolis on els ciutadans cobrim les necessitats socials de trobar-nos, on trobem activitats diverses i que gaudeixen d'una alta accessibilitat. Els centres estan repartits per la metròpolis, i això vol dir que cal desplaçar-se, i per tant ha d'haver-hi una bona connexió a través del transport públic.

El PDU ha de detectar els centres, analitzar com funcionen i veure com s'hi accedeix, i com es relacionen entre ells a través del transport públic, per tal de millorar els existents, i també situar-ne de nous. Cal fugir del model centre-perifèria, de manera que tendim cap a un model policèntric, és a dir, que els centres i les activitats estiguin distribuïts per tot el territori i ben accessibles entre si.