"Imaginar un sistema de desenvolupament basat en estratègies de reequilibri"

És possible cercar un tipus de desenvolupament que no porti implícit el "creixement per al creixement", com probablement ha estat passant els últims 10 anys amb l'especulació immobiliària. Hem de ser capaços de concebre un sistema de creixement alternatiu a la quantitat i focalitzar els esforços en estratègies per aconseguir un balanç més equitatiu entre municipis i barris.