"Instruments de control"

L'arquitectura ha de ser sempre l'instrument important de la ciutat, però també hi ha altres temes importants a tenir en compte com són l'eina de l'escala i la magnitud, els ritmes que té la ciutat, ja que sempre està en continu moviment, portar més a la pràctica la idea d'incloure la natura dins de la ciutat i construir gramàtiques actualitzades per actuar dins de la ciutat.