"L'aplicació de les càrregues urbanístiques i les obligacions en matèria d'habitatge haurien de tenir un reflex metropolità"