"L'arquitectura com a eina d'aproximació al lloc urbà"

L'arquitectura com a eina d'aproximació al lloc urbà, ha de donar solucions a temes ambientals, organitzatius, viaris i tipològics.
S'ha d'intentar aprofitar qualsevol projecte privat perquè aporti a la ciutat espais per al gaudi públic, que poden ser parts de l'edifici, espais intermedis espais lliures exteriors, en horaris concertats.
La riquesa d'un disseny arquitectònic a la ciutat s'estableix quan diferents operadors públics, privats, mixtes o institucionals cooperen en el disseny d'un tros de ciutat on l'arquitecte - urbanista actua com a mediador d'aquests processos.
Les plantes baixes com a dinamitzadors de l'activitat, comerç, oficines, indústria neta, tallers, etc. han de garantir permeabilitat comunicant els recorreguts interns amb els carrers perimetrals.
Els projectes d'edificis haurien de compartir directrius com les de contribuir a generar i construir ciutat al seu voltant i intercanviar activitats i sinèrgies amb altres projectes d'edificació.