"L'educació social de les futures generacions és fonamental per a l'evolució del metabolisme urbà"

Glòria Viladrich Rodríguez, cap de Servei de Territori de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

El circuit que formen els recursos, l'energia i finalment els residus defineix el metabolisme urbà, és a dir, tot el que és necessari per a fer funcionar la ciutat com a ecosistema.

El tractament dels recursos hídrics, energètics, etc., és el repte ambiental principal. Pel que fa als reptes socials, l'educació social de les futures generacions serà vital per a la conscienciació i l'evolució del metabolisme urbà i de l'ecosistema metropolità.

El PDU ha de buscar l'estratègia per mitigar els possibles efectes del canvi climàtic als quals la ciutat es veurà sotmesa, per tal d'aconseguir una ciutat més confortable per als ciutadans.